5 cảnh quay hoành tráng có kinh phí đắt đỏ hơn cả một bộ phim

Khám phá   ·  Mặc dù chỉ kéo dài trong vài phút ngắn ngủi, thế nhưng 5 cảnh quay dưới đây đã "ngốn" của các nhà sản xuất rất nhiều tiền, thậm chí kinh phí của chúng còn đủ làm hẳn một bộ phim khác