5 cách chế tạo Fidget Spinner vô cùng độc đáo

Công nghệ   ·  Thước đo đẳng cấp của Spinner là chất liệu và thời gian quay nên vì thế, rất nhiều cách sáng tạo nhằm cải thiện "con quay" này đạt tới một đẳng cấp khác