3 võ sư từng bị vạch trần khả năng 'điện giật', 'truyền điện' như Nam Huỳnh Đạo

Khám phá   ·  Trước đây, có ít nhất 3 võ sư bị vạch trần khả năng "điện giật" "truyền điện", Nam Huỳnh Đạo nên lấy làm bài học