3 kiểu người cần tránh khi tham gia giao thông

Thời sự   ·  Trong video này xin được kể qua 3 loại người cần phải chú ý giảm tốc độ khi gặp phải, vì bản chất giao thông của 3 loại người này đặc biệt phức tạp, khó đoán, bất ngờ. Vì bạn, và vì những người đang chờ bạn ở nhà.