Vào ngày 20/3, vụ sà lan tông sập cầu ghềnh đã tạo nên những biến động không nhỏ cho ngành đường sắt cũng như những hành khách tại ga Sài Gòn. Tuy nhiên, sau 1 ngày, những hình ảnh hỗn loạn đã không còn, trật tự đã nhanh chóng được thiết lập lại tại nơi đây.

Vào ngày 20/3, vụ sà lan tông sập cầu ghềnh đã tạo nên những biến động không nhỏ cho ngành đường sắt, khu vực ga Sài Gòn cũng như những hành khách khu vực này. Tuy nhiên, sau 1 ngày, những hình ảnh hỗn loạn đã không còn, trật tự đã nhanh chóng được thiết lập lại tại nơi đây.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
45
45
25
25
80
80
90
90
100
100
95
95
120
120
55
55
85
85
150
150
Video đang hot