18 bức ảnh đặc sắc trong bài viết này cho chúng ta một cái nhìn khác về những sự vật rất quen thuộc và nhiều người đã biết. Ví dụ trong ảnh đầu tiên này là bên trong một trung tâm dữ liệu của hãng Google.

18 bức ảnh đặc sắc trong bài viết này cho chúng ta một cái nhìn khác về những sự vật rất quen thuộc và nhiều người đã biết. Ví dụ trong ảnh đầu tiên này là bên trong một trung tâm dữ liệu của hãng Google.

20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
Video đang hot