Một khách sạn ở Paris vừa cho trưng bày 11 bức hoạ graffiti về 11 huyền thoại trong lịch sử các ngày hội bóng đá châu Âu trong chiến dịch hướng đến VCK Euro 2016.

Một khách sạn ở Paris vừa cho trưng bày 11 bức hoạ graffiti về 11 huyền thoại trong lịch sử các ngày hội bóng đá châu Âu trong chiến dịch hướng đến VCK Euro 2016.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
5
5
Video đang hot