Là một tỉ phú, một doanh nhân quyền lực nhất thế giới, Bill Gates luôn dành những lời khuyên chân thành đến các bạn trẻ để họ có thể xóa bỏ mối hoài nghi về việc sẵn sàng bỏ học và cầu mong có được cơ nghiệp như ông.

Là một tỉ phú, một doanh nhân quyền lực nhất thế giới, Bill Gates luôn dành những lời khuyên chân thành đến các bạn trẻ để họ có thể xóa bỏ mối hoài nghi về việc sẵn sàng bỏ học và cầu mong có được cơ nghiệp như ông.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
110
110
120
120
5
5
Video đang hot